Zumba

Zumba® fitness je sportovní disciplína na založená na spojení sportu a tance. Mohou ji provozovat jen instruktoři s platnou licencí od společnosti Zumba Fitness LLC. Seznam certifikovaných instuktorů najdete zde.

Oficiální stránky www.zumba.com.

Zumba je první disciplína ve fitness centrech, která je skutečně veselá a zábavná. Kvalitně vedená lekce Zumby je prospěšná nejen tělu, ale výrazně ovlivňuje i psychiku, cvičenci zažívají endorfinové opojení. Zumba baví stejně jako zábava, kterou znáte z tanečních zábav, večírků a proto přivádí tisíce nových příchozích do sportovišť a fitness center. Zumba nemá pokročilostní úrovně. Dle originálního kurzu není ve formě kurzů – jsou provozovány otevřené hodiny (openclass). Zumba je typická svojí hravostí, chorografie reagují velmi precizně na hudbu. Se novou hudební pasáží se objevuje nový pohyb, taneční krok.

Hlavní slovo má hudba. Je velmi hlasitá, jako na párty.  Choreografie je předem připravena a instruktor přesně na tyto změny reaguje a dává neverbální signály svým studentům. Mnohdy jsou slyšet i reakce rozvášněných tanečníků – kteří při gradující atmosféře a energii v oblíbené skladbě křičí, hvízdají a dávají najevo jak je lekce baví.

Zumba v porovnání s aerobikem: Zumba má s aerobikem společného jen vztah a roli instruktora vůči cvičícím v sále. Aerobik potřebuje mikroport, s jehož pomocí instruktor dává pokyny, napravuje držení těla. Zumba inspirovaná tancem příchozí tímto nestresuje, cvičenec dělá jen to, co sám zvládne motoricky. Prvky/kroky aerobiku se v Zumbě absolutně nepoužívají – výjimkou je warm-up, kde se používá několik triviálních základních kroků aerobiku, kde nehrozí žádné poškození těla. Díky používání prvků z tradičních latino tancůz latino prostředí se výrazně posiluje hluboký stabilizační systém páteře (CORE), ten klasický aerobik poněkud opomíjí.

Zumba v porovnání s taneční lekcí: Pohyb latino tanců je přirozený a z této přirozenosti Zumba vychází. Držení rukou není inspirováno jazzem, ale je přirozené. Zumba nemá v zásadě moc společného s taneční lekcí – instruktor během lekce Zumby choreorafie a taneční kroky nevysvětluje. Při Zumbě stále hraje hudba, cvičenci se vše učí během lekce, forma výuky nováčků je dána schopnostmi a zkušenostmi instruktora. Kroky jsou tak lehké, že extra výuka není třeba.

Zumba ze sportovního/fitness hlediska: Zumba je aerobní trénink. Jedná se o formu intervalového tréninku, využívá se pojmenování (intermittent training) – „přerušovaný trénink“. Instruktor dle návodu ze školení střídá pomalé a rychlé skladby, čímž dosahuje velmi efektivního tréninku, podobného intervalovému tréninku, při kterém se velmi efektivně spaluje tuk. Při jedné lekci se spálí 300-1000 kcal. Tepová frekvence se po dobu tréninku udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se a klesá s měnící se skladbou, instruktoři mají instrukce jak poznat nevhodnou anaerobní zónu u cvičících. Zumba výrazeně posiluje CORE (reggaeton ad. tance s prvky v bocích), dochází ke zvyšování bazálního metabolického výdeje, aneb ke zvýšení spalování.

Průběh lekce

Lekce Zumby většinou trvá zpravidla 60 minut, začíná warm-upem, který čerpá a používá podobné triviální prvky jako aerobik. V této části instruktor svědomitě připraví cvičence nejen po fyzické, ale i po psychické stránce na další část hodiny. Po rozehřátí následuje taneční párty, plná latinskoamerických rytmů, kde hraje hlavní roli hudba. Používá se převážně latinskoamerická hudba (salsa, merengue, reggaeton, calypso, cumbie, cha-cha, quebradita ad., mambo, jive ad.) dále se setkáváme i s prvky z orientálních i afrických tanců, s flamengem, atp. Zumba má standardizované kroky, které se lektoři učí na kurzu. Tyto kroky musí být součástí lekce, aerobikové prvky a pojmy do střední části lekce Zumby absolutně nepatří. Tradiční hudba musí představovat 80% z hodiny, zbytek může představovat moderní hudba, třeba i hip hop atd. Na zemi se nikdy necvičí, vše včetně protažení probíhá ve stoje. Lekce končí pomalou skladbou, kdy instruktor provede důležitý cool down v němž sníží tepovou frekvenci a provede strečing.

Základní kroky tanců:

Základní kroky Zumba:

Salsa

Merenque

Reggaeton

Cumbia