Zumba

Zumba® fitness je sportovní disciplína na založená na spojení sportu a tance. Mohou ji provozovat jen instruktoři s platnou licencí od společnosti Zumba Fitness LLC. Seznam certifikovaných instuktorů najdete zde.

Oficiální stránky www.zumba.com.

Zumba je první disciplína ve fitness centrech, která je skutečně veselá a zábavná. Kvalitně vedená lekce Zumby je prospěšná nejen tělu, ale výrazně ovlivňuje i psychiku, cvičenci zažívají endorfinové opojení. Zumba baví stejně jako zábava, kterou znáte z tanečních zábav, večírků a proto přivádí tisíce nových příchozích do sportovišť a fitness center. Zumba nemá pokročilostní úrovně. Dle originálního kurzu není ve formě kurzů – jsou provozovány otevřené hodiny (openclass). Zumba je typická svojí hravostí, chorografie reagují velmi precizně na hudbu. Se novou hudební pasáží se objevuje nový pohyb, taneční krok.

Sportovní hledisko, Zumba a tanec, role hudby

Zumba jako párty: Hlavní slovo má hudba. Je velmi hlasitá, jako na párty. Instruktor používá po vzoru zakladatele Zumby Beta Pereze neverbální cueing, mikroport se v Zumbě nevyužívá, není třeba, nikdo nechce rušit poslech hudby, lekci vede právě hudba. Účastníci lekce se řídí změnami hudby v konkrétní skladbě – choreografie je dle této metody předem připravena a instruktor přesně na tyto změny reaguje a dává neverbální signály svým studentům. Mnohdy jsou slyšet i reakce rozvášněných tanečníků – kteří při gradující atmosféře a energii v oblíbené skladbě křičí, hvízdají a dávají najevo jak je lekce baví.

Zumba v porovnání s aerobikem: Zumba má s aerobikem společného jen vztah a roli instruktora vůči cvičícím v sále. Aerobik potřebuje mikroport, s jehož pomocí instruktor dává pokyny, napravuje držení těla. Zumba inspirovaná tancem příchozí tímto nestresuje, cvičenec dělá jen to, co sám zvládne motoricky. Prvky/kroky aerobiku se v Zumbě absolutně nepoužívají – výjimkou je warm-up, kde se používá několik triviálních základních kroků aerobiku, kde nehrozí žádné poškození těla. Díky používání prvků z tradičních latino tancůz latino prostředí se výrazně posiluje hluboký stabilizační systém páteře (CORE), ten klasický aerobik poněkud opomíjí.

Zumba v porovnání s taneční lekcí: Pohyb latino tanců je přirozený a z této přirozenosti Zumba vychází. Držení rukou není inspirováno jazzem, ale je přirozené. Zumba nemá v zásadě moc společného s taneční lekcí – instruktor během lekce Zumby choreorafie a taneční kroky nevysvětluje. Při Zumbě stále hraje hudba, cvičenci se vše učí během lekce, forma výuky nováčků je dána schopnostmi a zkušenostmi instruktora. Kroky jsou tak lehké, že extra výuka není třeba.

Zumba ze sportovního/fitness hlediska: Zumba je aerobní trénink. Jedná se o formu intervalového tréninku, využívá se pojmenování (intermittent training) – „přerušovaný trénink“. Instruktor dle návodu ze školení střídá pomalé a rychlé skladby, čímž dosahuje velmi efektivního tréninku, podobného intervalovému tréninku, při kterém se velmi efektivně spaluje tuk. Při jedné lekci se spálí 300-1000 kcal. Tepová frekvence se po dobu tréninku udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se a klesá s měnící se skladbou, instruktoři mají instrukce jak poznat nevhodnou anaerobní zónu u cvičících. Zumba výrazeně posiluje CORE (reggaeton ad. tance s prvky v bocích), dochází ke zvyšování bazálního metabolického výdeje, aneb ke zvýšení spalování.

Druhy lekcí

  • Zumba Basic Steps Level 1 – základní kroky Zumby, zahrnuje tance salsa, cumbia, reggeaton, merengue.
  • Zumba Basic Steps Level 2 – více tanečních stylů, a to belly dance, samba, tango, flamenco.

Další druhy lekcí s sebou nesou povinnost instruktora absolvovat další kurz. Tyto lekce mohou vést pouze instruktoři s platnou licencí.

  • Zumba Gold – Zumba určená aktivním seniorům, osobám s nadváhou, po úrazech, méně nadaným tanečníkům nebo těhotným ženám, kde se vyžaduje mírnější přístup při cvičení. Odnoží Zumby Gold je také Zumba Gold Chair class, která se zaměřuje na zdravotně postižené(vozíčkáře).
  • Zumba Toning – kombinace posilovacích a tanečních prvků za účelem spalování kalorií a zároveň tvarování těla, při cvičení se používají malé činky, které chrastí (připomínají maracas/rumba koule).
  • Aqua Zumba – Zumba vhodná například pro lidi po nemoci nebo jako rehabilitace, jelikož cvičení ve vodě je pro tělo příjemnější. Vhodná pro těhotné.
  • Zumbatomic – cvičení určené dětem od 4 let do 12 let. Dělí se na Big stars a Lil´stars pro malé a starší děti. U dětí se eliminují smyslé prvky jako vlnění boky, bere se v úvahu křehká dětská fyzická konstituce, lekce trvají 30 a 45minut.

Historie

Zakladatelem zumby je kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto „Beto“ Perez. Na Zumbu vlastně přišel úplně náhodou v devadesátých letech. Jednoho dne dorazil na svou hodinu aerobiku, ale zjistil, že si zapomněl kazetu s hudbou. Alberto Perez založil později s přesunem do USA z Kolumbie organizaci Zumba Fitness LLC, která zaštiťuje Zumbu celosvětově.

Průběh lekce

Lekce Zumby většinou trvá zpravidla 60 minut, začíná warm-upem, který čerpá a používá podobné triviální prvky jako aerobik. V této části instruktor svědomitě připraví cvičence nejen po fyzické, ale i po psychické stránce na další část hodiny. Po rozehřátí následuje taneční párty, plná latinskoamerických rytmů, kde hraje hlavní roli hudba. Používá se převážně latinskoamerická hudba (salsa, merengue, reggaeton, calypso, cumbie, cha-cha, quebradita ad., mambo, jive ad.) dále se setkáváme i s prvky z orientálních i afrických tanců, s flamengem, atp. Zumba má standardizované kroky, které se lektoři učí na kurzu. Tyto kroky musí být součástí lekce, aerobikové prvky a pojmy do střední části lekce Zumby absolutně nepatří. Tradiční hudba musí představovat 80% z hodiny, zbytek může představovat moderní hudba, třeba i hip hop atd. Na zemi se nikdy necvičí, vše včetně protažení probíhá ve stoje. Lekce končí pomalou skladbou, kdy instruktor provede důležitý cool down v němž sníží tepovou frekvenci a provede strečing.

Zumba wear:

Zumba je registrovanou značkou i pro sportovní oděvy, aktuální módní trendy a nabídku můžete sledovat na zumba.com. 

Základní kroky tanců:

Základní kroky Zumba:

Salsa

Merenque

Reggaeton

Cumbia